Popis
Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v práškovej forme (pomarančová príchuť), bohatá na glutamín Vhodné pre pacientov s poruchou metabolizmu cukrov Dietetická potravina na osobitné medicínske účely pre diétny manažment pacientov s malnutríciou alebo s rizikom vzniku malnutrície spojenej s ochorením, ktorá sa určí vhodným nutričným skríningom Pre pacientov s malnutríciou alebo poruchami funkcie gastrointestinálneho traktu, ako je Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, syndróm krátkeho čreva, radiačná enteritída/ezofagitída a hnačka počas rakovinového ochorenia Pre pacientov s ochorením metabolizmu sacharidov Vhodné pre kriticky chorých pacientov a pacientov s ťažkými popáleninami Vhodný tiež pre pacientov s orálnou mukozitídou, rakovinovou kachexiou a neuropatiou vyvolanej chemoterapiou Indikačné obmedzenie: Hradená liečba je indikovaná u dospelých pacientov s orálnou mukozitídou pri nádorových ochoreniach hlavy a krku, ktorí netrpia hepatálnou alebo renálnou insuficienciou Medicínsky odôvodnená efektivita liečby sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta Hradená liečba sa poskytuje po dobu maximálne osem týždňov