Popis
Obsah: Obsah je prispôsobený rozsahu rizík na pracovisku do 15 osôb. Obsahuje dezinfekčné prípravky, obväzový materiál, materiál na krytie rán, zdravotnícke pomôcky, kartu prvej pomoci v zmysle zákona NR SR č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podrobný obsah lekárničky nájdete v sekcii Prevziať.

Výrobce Panacea

EAN: 0